Kontakt image
Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Gdańsk, pl. Solidarności 1 (Europejskie Centrum Solidarności), III piętro, biuro 3.19
telefon: 733 522 773, 883 408 306
e-mail: spps.gdansk@gmail.com
www.profilaktykaspoleczna.pl

NIP 5842743483
REGON: 362281955
KRS: 0000571936
NR KONTA: 70 1140 2004 0000 3702 7584 2898