Filmy psychoedukacyjne

Zapraszamy do obejrzenia filmów psychoedukacyjnych: - Zachowania ryzykowne młodzieży; - Rozmawiamy o depresji; - Granice strefy komfortu; - Odnaleźć swoje miejsce w świecie; - Co młodzież myśli o dorosłości? . Filmy powstały w ramach realizacji projektu: "Ku dorosłości- szkolenia dla specjalistów". Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Dowiedz się więcej