Aleksandra Złota
pedagog, terapeuta

Zaczynała jako terapeuta dzieci z autyzmem i dziecięcym porażeniem mózgowym. Prowadziła liczne warsztaty rozwijające umiejętności społeczne najmłodszych, jak również terapię pedagogiczną oraz zajęcia z doradztwa zawodowego w gimnazjum. Wspiera nauczycieli prowadząc dla nich szkolenia z nauczania przy użyciu nowych technologii oraz zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Jest certyfikowanym trenerem Programu Wspierania Rodzin i prowadzi warsztaty integrująco-rozwijające dla rodzin. Rozpoczyna edukację w zakresie psychoterapii integratywnej.