Anna Jarząbek
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Prezeska Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty rozwojowe i szkolenia. Współautorka i koordynatorka programu "Ku dorosłości".