Anna Rejkowska-Olszewska
pedagog, psychoterapeuta

Współautorka Programu Ku dorosłości i wielu innych realizowanych programów profilaktycznych. Terapeutka z wieloletnim doświadczeniem w terapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych.  Realizatorka programów rekomendowanych przez IPIN, PARPA i KBPN. Od 20 lat pracuje w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień.