Dorota Zyskowska
pedagog, psycholog

Współautorka programu „Ku dorosłości”; w trakcie nauki w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej  Uniwersytetu SWPS. Od wielu lat pracuje z młodzieżą i z rodzicami. Prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty, szkolenia.