Projekt „Ku dorosłości” jest autorskim, profilaktycznym programem z obszaru
profilaktyki uniwersalnej, wspierający prawidłowy rozwój psychospołeczny
młodzieży w wieku 15-19 lat. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki
Społecznej regularnie od siedmiu lat organizuje grupy psychoedukacyjne dla
młodzieży, z których skorzystały setki młodych ludzi w Gdyni, Gdańsku i
okolicznych gminach.
W 2021 roku we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji
zrealizowaliśmy trzy cykle warsztatów „Ku dorosłości” dla młodzieży z małych
gmin położonych wokół Gdańska.
W 2022 roku rozpoczęliśmy kolejny ważny projekt- „Ku dorosłości- szkolenia
dla specjalistów”.
Projekt ten jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla
organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”,
utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji".
Celem planowanych działań jest zwiększenie dostępu do pomocy
psychologicznej dla młodzieży mieszkającej w mniejszych miejscowościach,
która boryka się z trudnościami okresu dojrzewania i skutkami izolacji.
W ramach realizacji projektu:
1) przeszkoleni zostaną specjaliści z małych miejscowości, którzy w swoich
miejscach pracy będą mogli poprowadzić zajęcia „Ku dorosłości”. Kryterium
podstawowym kwalifikującym do udziału w szkoleniu są ukończone studia na
kierunku pedagogika lub psychologia oraz praca w placówce/instytucji
świadczącej pomoc młodzieży
2) zostaną przygotowane scenariusze zajęć w oparciu o program „ Ku
dorosłości”, które będą mogły być wykorzystane do pracy z młodzieżą w szkole
i innych placówkach.
3) zostaną nagrane rozmowy ze specjalistami dotyczące trudności z jakimi
borykają się nastolatki.
Scenariusze i nagrania rozmów będą udostępnione w internecie.

szkolenia dla specjalistów imageszkolenia dla specjalistów imageszkolenia dla specjalistów image