O projekcie image
Okres adolescencji to burzliwy czas zmian w rozwoju fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, a także społecznym. Kształtuje się tożsamość młodego człowieka m.in. poprzez tworzenie hierarchii wartości oraz wypracowanie indywidualnej postawy wobec świata i siebie samego. Młodzi eksplorują swoje możliwości, przekraczają ograniczenia, badają i poznają świat. Tworzą się nowe kompetencje psychospołeczne, kształtuje się rozumienie emocji, bycie w relacjach interpersonalnych. Młodzież nabiera kompetencji do radzenia sobie z emocjami, potrzebami, relacjami i trudnymi sytuacjami życiowymi. Świat dookoła uczy ich, jak sobie radzić ze stresem. Nie jest to jeszcze czas dorosłości, ale też już nie dzieciństwa. Edukacja psychospołeczna młodzieży stanowi ważny element ogólnych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych wspierających  w prawidłowy rozwój.

Współczesne modele oddziaływań profilaktycznych nastawione są na kształtowanie umiejętności psychologicznych oraz społecznych młodych ludzi. Nowoczesna profilaktyka odnosi się nie tylko do przeciwdziałania skutkom zachowań ryzykownych, lecz głównie oscyluje wokół pracy na zasobach własnych i podnoszeniu potencjału młodzieży w zakresie funkcjonowania społecznego. Przekazywanie młodym ludziom wiedzy na temat ich funkcjonowania psychospołecznego oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw życiowych przyczynia się do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, a co za tym idzie może skutecznie chronić ich przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Projekt „Ku dorosłości” jest autorskim, profilaktycznym programem z obszaru profilaktyki uniwersalnej, wspierający prawidłowy rozwój psychospołeczny młodzieży w wieku 15-19 lat.
Zakłada realizację grupy psychoedukacyjnej dla młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach programu przewidzianych jest 20 cotygodniowych spotkań po 3 godziny dydaktyczne, dla grupy do 15 osób. Dopuszczalne jest modyfikowanie czasu trwania całego programu poprzez zmniejszenie liczby spotkań minimalnie do 15, dobierając tematy do potrzeb danej grupy. Najlepiej gdyby zajęcia wpisały się w cykl semestru szkolnego.

Projekt zakłada, że młodzież:
  • nauczy się alternatywnych do uzależnień i przemocy sposobów spędzania wolnego czasu; 
  • będzie posiadać wyższe poczucie własnej wartości, dzięki poznaniu i rozwojowi swoich mocnych stron; 
  • spędzi twórczo kilka miesięcy, co przyczyni się do dalszego poszukiwania przez nią atrakcyjnych możliwości własnego rozwoju; 
  • posiądzie zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów (wpływ przełamania myślenia schematycznego oraz ograniczających przekonań); 
  • lepiej będzie radził/a sobie z własnymi emocjami (rozpoznawanie, nazywanie, odreagowywanie); 
  • pozna pomocne dorosłe osoby mogące stać się dla niej wsparciem i wzorem; 
  • wzmocni wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej również w kontekście profilaktyki uzależnień chemicznych i cyfrowych; 
  • rozpozna własne zasoby wspomagające funkcjonowanie społeczne;
  • będzie dla siebie nawzajem wsparciem w trakcie warsztatów, jak i po ich ukończeniu. 


Dorota Zyskowska

pedagog, psycholog

Anna Jarząbek

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Anna Rejkowska-Olszewska

pedagog, psychoterapeuta

Dominik Walenkiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Aleksandra Złota

pedagog, terapeuta

Joanna Czechowska

psycholog, psychoterapeuta

Projekt „Ku dorosłości” jest autorskim, profilaktycznym programem z obszaru
profilaktyki uniwersalnej, wspierający prawidłowy rozwój psychospołeczny
młodzieży w wieku 15-19 lat. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki
Społecznej regularnie od siedmiu lat organizuje grupy psychoedukacyjne dla
młodzieży, z których skorzystały setki młodych ludzi w Gdyni, Gdańsku i
okolicznych gminach.
W 2021 roku we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji
zrealizowaliśmy trzy cykle warsztatów „Ku dorosłości” dla młodzieży z małych
gmin położonych wokół Gdańska.
W 2022 roku rozpoczęliśmy kolejny ważny projekt- „Ku dorosłości- szkolenia
dla specjalistów”.
Projekt ten jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla
organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”,
utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji".
Celem planowanych działań jest zwiększenie dostępu do pomocy
psychologicznej dla młodzieży mieszkającej w mniejszych miejscowościach,
która boryka się z trudnościami okresu dojrzewania i skutkami izolacji.
W ramach realizacji projektu:
1) przeszkoleni zostaną specjaliści z małych miejscowości, którzy w swoich
miejscach pracy będą mogli poprowadzić zajęcia „Ku dorosłości”. Kryterium
podstawowym kwalifikującym do udziału w szkoleniu są ukończone studia na
kierunku pedagogika lub psychologia oraz praca w placówce/instytucji
świadczącej pomoc młodzieży
2) zostaną przygotowane scenariusze zajęć w oparciu o program „ Ku
dorosłości”, które będą mogły być wykorzystane do pracy z młodzieżą w szkole
i innych placówkach.
3) zostaną nagrane rozmowy ze specjalistami dotyczące trudności z jakimi
borykają się nastolatki.
Scenariusze i nagrania rozmów będą udostępnione w internecie.

szkolenia dla specjalistów imageszkolenia dla specjalistów imageszkolenia dla specjalistów image

Uczucia

Komunikacja

Smutek/radość

Poczucie własnej wartości

Uzależnienia

 

Filmy psychoedukacyjne

Zapraszamy do obejrzenia filmów psychoedukacyjnych: - Zachowania ryzykowne młodzieży; - Rozmawiamy o depresji; - Granice strefy komfortu; - Odnaleźć swoje miejsce w świecie; - Co młodzież myśli o dorosłości? . Filmy powstały w ramach realizacji projektu: "Ku dorosłości- szkolenia dla specjalistów". Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Dowiedz się więcej  
Jak zostać realizatorem programu "Ku dorosłości"?


Informacje wkrótce.


Certyfikacja image
Kontakt image
Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Gdańsk, pl. Solidarności 1 (Europejskie Centrum Solidarności), III piętro, biuro 3.19
telefon: 733 522 773, 883 408 306
e-mail: spps.gdansk@gmail.com
www.profilaktykaspoleczna.pl

NIP 5842743483
REGON: 362281955
KRS: 0000571936
NR KONTA: 70 1140 2004 0000 3702 7584 2898